0235 6263 232

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 08/11/2021– 12/11/2021)

  * Ghi chú: Trung tâm DVC tiếp tục tổ chức các lớp: Chuyên viên K120, Chuyên viên chính K29, Cấp phòng K77, 78, 79, 80, 82, 83. Khai giảng lớp Chuyên viên chính K30 tại Đắk Nông (Đại diện TTDVC).  

Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online