0235 6263 232

Đào tạo - Bồi dưỡng

LỊCH THI, CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ PHỤ ĐỢT 1 NĂM 2022 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

LỊCH THI, CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ PHỤ ĐỢT 1 NĂM 2022 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY    

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Lịch thi khóa K2020 => Xem chi tiết tại đây

Lịch thi học kỳ VIII K2017 ĐHCQ

Xem chi tiết tại đây => Lich thi hoc ky VIII cho sinh vien K2017 Dai hoc chinh quy

Lịch thi Học kỳ phụ đợt 1 năm 2021

Xem chi tiết tại đây => Lich thi Hoc ky phu Dot 1 _ 2021

Lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 trình độ đại học hệ chính quy

Lịch thi học kỳ VII K2017-2021 => Xem chi tiết tại đây Lịch thi học kỳ V K2018-2022 => Xem chi tiết tại đây Lịch thi học kỳ III K2019-2023 => Xem chi tiết tại đây Lịch thi học kỳ I K2020-2024 => Xem

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ phụ đợt 02 năm 2020 ĐHCQ

Xem chi tiết tại đây =>> Lịch thi hk phụ đợt 2 năm 2020 các lớp đại học chính quy

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2019-2020 ĐHCQ các Khóa 2017,2018,2019.

Xem chi tiết tại đây => Lịch thi HK2 2019 - 2020 điều chỉnh

Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online