0235 6263 232

Thông tin chung

Tọa đàm khoa học "Quản trị đại học hiện đại tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội"

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch về tổ chức Tọa đàm khoa học "Quản trị đại học hiện đại tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội"

Kế hoạch xuất bản Tạp chí Khoa học Nội vụ số 37

Tạp Chí Khoa học Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát hành Kế hoạch xuất bản Tạp chí số 37.

TB tuyển chọn chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường năm 2021

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Trường năm 2021.

Thư mời tham gia viết bài Tạp chí Khoa học Nội vụ số 30

Ngày 01/4/2019, Tạp chí Khoa học Nội vụ phát hành Kế hoạch số 05/KH-TC về xuất bản Tạp chí Khoa học Nội vụ số 30.

Quy trình giảng báo cáo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Ngày 05/01/2019, Hiệu Trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ký Quyết định số 38/QĐ-ĐHNV về ban hành Quy trình giảng báo cáo của Nhà trường.

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế "Xây dựng và vận hành Chính phủ kiến tạo thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế"

Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ phối hợp với Học viện Khoa học Xã hội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Xây dựng và vận hành Chính phủ kiến tạo: Thực tiễn ở Việt Nam và ki

Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online