0235 6263 232

Danh mục đề tài NCKH

Danh mục đề tài NCKH năm học 2020 - 2021

TT Chủ nhiệm ĐT Lớp Tên đề tài Đề tài xếp loại 1 Nguyễn Minh Thành Phạm Đỗ Như Quỳnh Tạ Quỳnh Anh 1705QTNE Kỹ năng phỏng vấn xin việc làm của sinh viên Ph

Danh mục đề tài NCKH năm học 2019 - 2020

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU QUẢNG NAM NĂM HỌC 2019 - 2020 tt Tên đề tài Mã đề tài Chủ nhiệm đề tài Số điêm Xếp loại ghi chú 1   Quản lý nhà nư

Danh mục đề tài NCKH năm học 2018 - 2019

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018 - 2019 STT Thành viên đề tài Lớp Tên đề tài Mã số đề tài Giảng viên HD Đề tài xếp loại

Danh mục đề tài NCKH năm học 2017 - 2018

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU QUẢNG NAM NĂM HỌC 2017 - 2018 STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Mã số đề tài Số điểm 1 Quản lý nhà nước về dân tộc tạ

Danh mục đề tài NCKH năm học 2016 - 2017

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017 tt Tên đề tài Mã đề tài Chủ nhiệm đề tài ghi chú 1 Giảm nghèo tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - Thực tr

Danh mục đề tài NCKH năm học 2015 - 2016

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016 tt Tên đề tài Mã đề tài Chủ nhiệm đề tài Xếp loại ghi chú 1  Quản lý nhà nước về văn hóa tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Qu

Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online