0235 6263 232

Tài liệu hướng dẫn NCKH

Cách viết bài báo tạp chí

CÁCH VIẾT BÀI BÁO TẠP CHÍ      - Xác định mục đích đăng bài viết        - Xác định chủ đề bài viết     &nbs

Kết cấu báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

KẾT CẤU BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   1. Mở đầu   1.1 Tính cấp thiết của đề tài (lý do NC): Ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đ

Hướng dẫn triển khai thực hiện đề tài

Triển khai thực hiện đề tài 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu: Sách, đề tài, đề án, hội thảo, bài báo,… trong và ngoài nước. Dựa vào mục&n

Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online