0235 6263 232

Kỷ yếu NCKH 2018 - 2019

Danh sách đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018 - 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN NCKH NGHIỆM THU THÀNH CÔNG NĂM HỌC 2018 - 2019    STT Thành viên đề tài Lớp Tên đề tài Mã số đề tài 01 Phạm Thị Tường Vy Phan Thị Nhật Tài 1505QL

Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online