0235 6263 232

Kỷ yếu NCKH 2018 - 2019

Danh sách đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018 - 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN NCKH NGHIỆM THU THÀNH CÔNG NĂM HỌC 2018 - 2019    STT Thành viên đề tài Lớp Tên đề tài Mã số đề tài 01 Phạm Thị Tường Vy Phan Thị Nhật Tài 1505QL
Lắp mạng internet fpt da lat lam dong
fpt da lat
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ