0235 6263 232

Thông tin chung

Nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH trực tuyến tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch chung của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về tổ chức nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019 - 2020, sinh viên Phân hiệu Quảng Nam tham gia bảo vệ

Báo cáo kết quả sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020

Trong năm học 2019 - 2020, Phân hiệu Quảng Nam (QUANG NAM CAMPUS) được Hiệu trưởng Nhà trường giao thực hiện 31 đề tài, thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-ĐHNV ngày 08/6/2020 về thành lập Hội đồng nghiệm

Danh sách sinh viên nhận giấy chứng nhận nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA ĐƯỢC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019 TẠI PHÂN HIỆU QUẢNG NAM

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019 - 2020

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019 - 2020   KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020 Stt Tên đề tài Mã đề tài Chủ nhiệm đề

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019 - 2020

Thực hiện Thông báo số 150/TB-PHQN ngày 08/5/2020 của Phân hiệu Quảng Nam về nghiệm thu đề tài, từ ngày 11/6/ đến 15/6/2020, Phân hiệu Quảng Nam (QUANG NAM CAMPUS) tổ chức nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên c

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019 - 2020

Lịch nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 Chi tiết tại đây./.

TB về nghiệm thu đề tài và tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Phân hiệu Quảng Nam (QUANG NAM CAMPUS) phát hành Thông báo số 150/TB-PHQN về nghiệm thu đề tài và tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020, theo đó có các nộ

Sinh viên Phân hiệu Quảng Nam nghiệm thu đề tài tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch nghiệm thu của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Phân hiệu Quảng Nam cử sinh viên tham dự vào chiều ngày 05/5/2019

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018 - 2019

KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 Stt Tên đề tài Mã đề tài Chủ nhiệm đề tài Số điêm Xếp loại ghi chú 1 Hoạt động đánh giá công chức

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018 - 2019

LỊCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018 - 2019  Vui lòng xem tại đây

Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online