0235 6263 232

Bài viết Nội san số 04

Phân hiệu Quảng Nam giới thiệu các bài viết Nội san số 04

Mục lục nội dung bài viết Nội san số 04 tại đây./.

Đào tạo đại học cần hướng đến nhu cầu xã hội của nước ta hiện nay

Phân hiệu Quảng Nam giới thiệu nội dung bài viết tại đây./.

Tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay

Phân hiệu Quảng Nam giới thiệu nội dung bài viết tại đây./.

Thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử và gợi ý hoàn thiện pháp luật của Việt Nam

Phân hiệu Quảng Nam giới thiệu nội dung bài viết tại đây./.

Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương ở Việt Nam

Phân hiệu Quảng Nam giới thiệu nội dung bài viết tại đây./.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã

Phân hiệu Quảng Nam giới thiệu nội dung bài viết tại đây./.

Một số định hướng và giải pháp phát triển nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam hiện nay

Phân hiệu Quảng Nam giới thiệu nội dung bài viết tại đây./.

Thời kỳ cơ cấu dân số vàng ở Việt Nam - Cơ hội và thách thức

Phân hiệu Quảng Nam giới thiệu nội dung bài viết tại đây./.

Phân tích công việc vị trí giảng viên

Phân hiệu Quảng Nam giới thiệu nội dung bài viết tại đây./.

Đào tạo, bồi dưỡng công chức trong thời đại công nghiệp 4.0

Phân hiệu Quảng Nam giới thiệu nội dung bài viết tại đây./.

Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online