0235 6263 232

Thông tin chung

Thư mời viết bài tham luận "Phát triển công nghiệp chế biến nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm chủ lực của Tây nguyên"

Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên có thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2018 "Phát triển công nghiệp chế biến nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm chủ lực c

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa chính trị và chính sách công"

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có Thư mời viết bài Hội thảo khoa học, với chủ đề "Mối quan hệ giữa chính trị với chính sách công ở Việt Nam".

Thư mời viết bài Nội san Nghiên cứu chính sách công và Công vụ

Viện Nghiên cứu và Phát triển thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát hành thư mời tham gia viết bài Nội san Nghiên cứu chính sách và Công vụ.

Quyết định thành lập Ban biên tập Nội san số 05

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Giám đốc Phân hiệu Quảng Nam ký Quyết định số 78/QĐ-PHQN về việc thành lập Ban biên tập Nội san số 05 của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam. Th

Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online