0235 6263 232

Bài viết chuyên đề

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo gương Bác

CHUYÊN ĐỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Tài liệu dành cho đoàn viên, thanh niên năm 2018 Phần thứ nhất TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG MẪU MỰC HỒ CH

"Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Chuyên đề năm 2018 - "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Thực hiện Hướng dẫn

Sinh hoạt chuyên đề "Nói đi đôi với làm"

Sinh hoạt chuyên đề "Nói đi đôi với làm" Trích nguồn từ http://vpubnd.daklak.gov.vn,  Theo Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề học t

Xây dựng và giữ gìn tinh thần đoàn kết trong cơ quan

Bài viết chuyên đề học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh về “xây dựng và giữ gìn tinh thần đoàn kết trong Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà nội tại tỉnh Quảng Nam” do đồn

Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online