0235 6263 232

Bậc Đại học

Ngành Hệ thống thông tin

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN         Năm 2017, được phép của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội triển khai đào tạo ngành học mới “ngàn

Chuyên ngành Chính sách công

               Giới thiệu về Chuyên ngành Chính sách công 1. Mục tiêu đào tạo a) Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo thạc sĩ Chính sách công tại Trường Đại học Nội v

Ngành Luật

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT   1. Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, được trang bị những kiến thức cơ bản và chuy

Ngành Quản lý văn hóa

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA 1. Tên ngành đào tạo: QUẢN LÝ VĂN HÓA 2. Tên ngành tiếng Anh: Cultural Management 3. Trình độ đào tạo: Đại học 4. Mã ngành

Ngành Quản lý nhà nước

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC   1. Tên ngành đào tạo: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 2. Tên ngành tiếng Anh: State Management 3. Trình độ đào tạo: Đại học 4. Mã ngành đà

Ngành Quản trị văn phòng

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG   1. Tên ngành đào tạo: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 2. Tên ngành tiếng Anh: Office Management 3. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 4. M

Ngành Quản trị nhân lực

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 1. Tên ngành đào tạo: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 2. Tên ngành tiếng Anh: Human resource Management 3. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 4.

Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online