0235 6263 232

Đảng ủy

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM TỔ CHỨC LỄ KÊT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Chiều ngày 18/6/2021, tại Hội trường A307, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (Quảng Nam CAMPUS) long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 04 quần chúng ưu tú.

Chi bộ 2 Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 06 quần chúng ưu tú

Ngày 12/12/2020, Chi bộ 2 Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 06 quần chúng ưu tú

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022

         Sáng ngày 02/3/2020, Đảng bộ Phân hiệu Quảng Nam (QUANG NAM CAMPUS) đã long trọng tổ chức Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm nhiệm

Những kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 02/3/2020, Đảng bộ Phân hiệu Quảng Nam (QUANG NAM CAMPUS) đã long trọng tổ chức Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2017 - 2020, trong nhiệm k

Danh sách Đảng viên Phân hiệu Quảng Nam dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 03/3/2020, Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Quảng Nam (Quang Nam CAMPUS) tổ chức Đại hội lần 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu ra danh sách gồm 06 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ Trườ

Mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 03/3/2020, Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Quảng Nam (Quang Nam CAMPUS) tổ chức Đại hội lần 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã lấy ý kiến và thống nhất chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ

Danh sách BCH Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 03/3/2020, Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Quảng Nam (Quang Nam CAMPUS) tổ chức Đại hội lần 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 02/3/2020, Đảng bộ Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (Quảng Nam CAMPUS)  tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chỉ tiêu phấn đấu Chi bộ 5 nhiệm kỳ II 2020 - 2025

Ngày 02/3/2020, Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Phân hiệu Quảng Nam (Quang Nam CAMPUS) long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II 2020 - 2025, Chi bộ đã biểu quyết và thống nhất chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 20

Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online