0235 6263 232

Chế độ chính sách

Chế độ, chính sách cho sinh viên nhập học tại Phân hiệu Quảng Nam năm học 2020 - 2021

Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nhập học, Phân hiệu Quảng Nam (QUANG NAM CAMPUS) ban hành một số chế độ, chính sách sau:

Quyết định về miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 224/QĐ-PHQN về miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên các lớp

Phân hiệu Quảng Nam hỗ trợ chi phí học tập hơn 112 triệu cho 27 sinh viên

Phân hiệu Quảng Nam hỗ trợ chi phí hơn 112 triệu đồng cho sinh viên các lớp đại học hệ chính quy năm học 2018 - 2019  

Phân hiệu Quảng Nam thông báo về việc giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam thông báo đến toàn thể sinh viên đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2015, 2016, 2017, 2018 về việc n

Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online