0235 6263 232

Đào tạo - Bồi dưỡng

Lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 trình độ đại học hệ chính quy

Lịch thi học kỳ VII K2017-2021 => Xem chi tiết tại đây Lịch thi học kỳ V K2018-2022 => Xem chi tiết tại đây Lịch thi học kỳ III K2019-2023 => Xem chi tiết tại đây Lịch thi học kỳ I K2020-2024 => Xem

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ phụ đợt 02 năm 2020 ĐHCQ

Xem chi tiết tại đây =>> Lịch thi hk phụ đợt 2 năm 2020 các lớp đại học chính quy

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2019-2020 ĐHCQ các Khóa 2017,2018,2019.

Xem chi tiết tại đây => Lịch thi HK2 2019 - 2020 điều chỉnh

Lịch thi học kỳ II năm học 2019 - 2020

Khóa 2018 - 2022 =>>  xem tại đây Khóa 2019 - 2023 =>>  xem tại đây

Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 năm 2020 ĐHCQ

Xem chi tiết tại đây =>> Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 năm 2020

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐHCQ KHÓA 2016-2020

Xem chi tiết tại đây =>> KẾ HOẠCH THI KHÓA 2016-2020

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐHCQ KHÓA 2016-2020 (2)

Xem chi tiết tại đây =>> KẾ HOẠCH THI KHÓA 2016-2020

Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ đợt 1 năm 2020III, khóa học 2018 - 2022, trình độ đại học, đại học liên thông hệ chình quy

Ngày 18/5/2020, Phân hiệu Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 172/KH-PHQN về thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ đợt 1 năm 2020, trình độ đại học, đại hoc liên thông hệ chính quy.

Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc