0235 6263 232

Danh bạ

             DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN VÀ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM

I. THÔNG TIN CƠ QUAN

1. Tên cơ quan: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Phân hiệu Quảng Nam).

2. Địa chỉ:

- Trụ sở chính: số 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

- Khu giảng đường Đà Nẵng: số 02 đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Điện thoại: 0235.6263230  -  0235.6263232

4. Số Fax0235.6263239

5. EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

6. Websitehttp://truongnoivu-phqn.edu.vn.

II. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, HỘP THƯ ĐẾN CỦA VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

db0

 tchc

 dtctsv

khtc

qlkh

hcpl

khcb

qtvp QTNL

Trungtam


Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online