0235 6263 232

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC XÉT DUYỆT TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC XÉT DUYỆT

TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

0kh1

Thực hiện Kế hoạch số 428/PHQN-QLKH&TTTV, ngày 21 tháng 10 năm 2022, tại Phòng họp A.107, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam tổ chức xét duyệt tên đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023.       0kh2

         Trên cơ sở 14 đề tài từ các khoa chuyên môn lựa chọn, Giám đốc Phân hiệu Quảng Nam đã ký quyết định thành lập Hội đồng xét chọn tên đề tài với các thành viên: TS. Trần Đình Chín – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Hoàng Sĩ Nguyên – Phó Chủ tịch, các ủy viên Hội đồng gồm: ThS. Nguyễn Thanh Tuấn, ThS. Trương Thị Thủy, TS. Đặng Thị Đào Trang, TS. Trần Quyết Thắng, TS. Lê Thu Huyền, ThS. Nguyễn Lương Định, ThS. Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên, thư ký.

0kh3

Hội đồng xét duyệt tên đề tài làm việc đúng quy trình, đảm bảo chất lượng. Thông qua buổi làm việc, Hội đồng đã phản biện và đưa ra nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng nhằm góp phần hoàn thiện tên đề tài nghiên cứu khoa học của các em sinh viên. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng đã xét duyệt 12 tên đề tài.


Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online