0235 6263 232

KHAI MẠC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2022 - 2023

KHAI MẠC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA

NĂM HỌC 2022 - 2023

cd1

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho tân sinh viên trong các trường Đại học, sáng ngày 10/10/2022, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam tổ chức Khai mạc tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2022 - 2023. Tham dự buổi khai mạc có TS. Trần Đình Chín - Bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam, Trưởng phó các đơn vị, giảng viên, viên chức và toàn bộ sinh viên trúng tuyển năm 2022.


cd2

Phát biểu tại buổi khai mạc tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, TS. Trần Đình Chín khẳng định: Đây là một hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; kế hoach năm học 2022 – 2023.


cd3

Buổi khai mạc tuần sinh hoạt công dân đầu khóa giúp các em sinh viên nắm bắt những kiến thức cần thiết khi mới nhập học bao gồm: Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của sinh viên; các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với sinh viên; các quy chế, quy định về đào tạo, công tác Đoàn, Hội; an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; văn hóa công sở, hướng dẫn sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, các chương trình, hoạt động của cơ sở đào tạo; về công tác giáo dục chính trị đối với sinh viên.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
cd4


Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online