0235 6263 232

TB về nghiệm thu đề tài và tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Phân hiệu Quảng Nam (QUANG NAM CAMPUS) phát hành Thông báo số 150/TB-PHQN về nghiệm thu đề tài và tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020, theo đó có các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức

a) Nghiệm thu đề tài sinh viên: Từ ngày 01/6 đến ngày 10/6/2020.

b) Hội nghị sinh viên NCKH: Dự kiến ngày 21/6/2020.

2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan

a) Đối với Chủ nhiệm đề tài

- Chủ động liên hệ với Giảng viên hướng dẫn để hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu khoa học.

- Thời gian chậm nhất gửi về đơn vị đăng ký hoặc trực tiếp tại Phòng QLKH&TTTV: trước 17h00 ngày 25/5/2020 (Thứ Sáu).

- Sản phẩm gửi về Phòng QLKH&TTTV (Thầy Hiệp - SĐT: 091 666 4149, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) gồm 05 bản chính; 01 file mềm đề tài và phiếu xác nhận của đơn vị đăng ký.

b) Đối với các Khoa và Trung tâm

- Đôn đốc sinh viên thuộc đơn vị đăng ký hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu khoa học theo thời gian và nội dung như trên để Phòng QLKH&TTTV gửi đến các thành viên Hội đồng nghiệm thu.

Lưu ý: Các đơn vị nhắc nhỡ, hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên hoàn thành đề tài. Sản phẩm gửi về Phòng QLKH&TTTV phải có xác nhận của Khoa để đảm bảo tính chuyên môn đề tài nghiên cứu.

- Thông tin đến Giảng viên hướng dẫn về nội dung thông báo để chủ động bám sát, hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên hoàn thành đề tài.

- Đề xuất giảng viên có chuyên môn tham gia các Hội đồng nghiệm thu đề tài; Chấm điểm và bình chọn đề tài có chất lượng tham gia Hội nghị NCKH của Nhà trường theo đề xuất của Phòng QLKH&TTTV.

c) Đối với Phòng Quản lý Khoa học và Thông tin - Thư viện

- Nhiệm vụ chung: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2019 - 2020.

- Nhiệm vụ cụ thể:

+ Đôn đốc các Khoa, Trung tâm để nhắc nhỡ và hỗ trợ sinh viên hoàn thiện sản phẩm nhằm tạo sự chủ động trong tổ chức nghiệm thu đề tài, Hội nghị sinh viên NCKH và tham gia Hội nghị sinh viên NCKH tại Nhà Trường.

+ Tổ chức nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học (Từ ngày 01/6 đến ngày 10/6/2020).

+ Tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (Dự kiến ngày 21/6/2020).

+ Tham mưu chủ nhiệm đề tài tham gia Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học tại Nhà trường.

d) Đối với Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên

Sắp xếp thời gian dạy và học hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên và giảng viên tham gia hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 theo các mốc thời gian nêu trên.

đ) Phòng Tổ chức - Hành chính

- Bố trí 02 phòng tổ chức nghiệm thu (Phòng A.307 và phòng họp Thư viện) cùng các trang thiết bị hỗ trợ gồm điện chiếu sáng, micro và máy chiếu.

- Bố trí Hội trường để tổ chức nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học (Dự kiến ngày 21/6/2020).

d) Đối với Phòng Kế hoạch - Tài chính: Cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo dự toán kế hoạch đề ra.

HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Lắp mạng internet đà lạt lâm đồng
Lắp mạng internet FPT đà lạt
Mitsubishi Quảng Nam