0235 6263 232

Thông báo về tổ chức học kỳ phụ đợt 1 năm học 2019 - 2020

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Phân hiệu Quảng Nam thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ đợt 01 năm học 2019-2020 như

1. Đối tượng áp dụng:

Sinh viên học lại (đối với học phần đạt điểm F), học cải thiện điểm (đối với học phần đạt điểm D, D+), học bổ sung.

2. Quy trình thực hiện:

TT Nội dung Thời gian Ghi chú
1

Sinh viên nộp đơn đăng ký học lại, học cải thiện (Mẫu 01) tại phòng Quảnlý Đào tạo và công tác sinh viên (A.101) từ thứ 2-6, giờ hành chính.

(Thầy Phạm Hoàng Phương – 0934 970 879)

09/12/2019 - 13/12/2019 Yêu cầu sinh viên thực hiện đúng theo quy trình và thời gian quy định (Sau thời gian chốt đơn sẽ không được bổ sung thêm)
2 Phòng Quản lý ĐT&CTSV chốt danh sách học phần và thông báo những học phần được tổ chức trong học kỳ phụ đợt 1 năm học 2019-2020. Ngày 16/12/2019
3 Sinh viên nộp tiền tại phòng Kế hoạch – Tài chính (A.210). 17/12/2019 – 20/12/2019
4 Phòng Quản lý ĐT&CTSV ban hành Kế hoạch giảng dạy và Thời khóa biểu. Ngày 25/12/2020

3. Ghi chú:

- Thời gian giảng dạy (dự kiến): 4 tuần, trong tháng 01 và tháng 02 năm 2020.

- Những sinh viên đã đăng ký học nhưng vắng học không có lý do chính đáng vẫn phải nộp học phí theo quy định nhà Trường.

- Phòng Quảnlý ĐT&CTSV chỉ tổ chức những lớp học phần có từ 05 sinh viên đăng ký trở lên.

Đề nghị các Khoa, Trung tâm thông báo đến sinh viên thuộc Khoa, Trung tâm quản lý, Cố vấn học tập thông báo đến sinh viên lớp chủ nhiệm để thực hiện./.

 HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Lắp mạng internet đà lạt lâm đồng
Lắp mạng internet FPT đà lạt
Mitsubishi Quảng Nam