0235 6263 232

Tầm nhìn và sứ mạng

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN

Sứ mạng: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người học nắm bắt những tri thức thời đại có tính ứng dụng cao; Mở rộng cơ hội học tập cho mọi người, có chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành Nội vụ và cho xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025 trở thành trung tâm đào tạo chuyên sâu ngành Nội vụ và một số ngành nghề khác đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và đất nước.

Lắp mạng internet fpt da lat lam dong
fpt da lat
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ