0235 6263 232

Tầm nhìn và sứ mạng

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN

Sứ mạng:  Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành nội vụ và cho xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn: Đến năm 2025 phấn đấu trở thành Trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đạt tiêu chuẩn tốp đầu của cơ sở đào tạo đại học Việt Nam; đến năm 2030 trở thành Trường đại học có uy tín trong nước, khu vực và quốc tế.


Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online