0235 6263 232

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018 - 2019

KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

Stt Tên đề tài Mã đề tài Chủ nhiệm đề tài Số điêm Xếp loại ghi chú
1 Hoạt động đánh giá công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.01 Phạm Thị Tường Vy 73.5 Khá   
 2 Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các trường THPT trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình PHQN.2018.02  Đỗ Thị Thúy Kiều      
 3 Chất lượng đội ngũ công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi – Thực trạng và giải pháp PHQN.2018.03  Lê Thanh Nhàn 80.8  Khá   
4 Quản lý nhà nước về văn hóa tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.04 Nguyễn Nhật Thành 84.2  Khá   
5 Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã từ thực tiễn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.05 Lê Tố Dân 65.8   Khá   
6 Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Vân Kiều, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị PHQN.2018.06 Phạm Ngọc Hà 73.6   Khá  
7 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý, giải quyết văn bản tại Sở Lao Động Thương Binh xã hội tỉnh Quảng Bình PHQN.2018.07 Cù Thị Thanh Hào 76.2   Khá  
8 Tuyển dụng công chức tại Ủy ban nhân nhân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.08 Trần Thị My 72.5   Khá   
9 Tội trộm cắp tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng PHQN.2018.09 Nguyễn Thị Huyền Trang  89.3 Khá   
10 Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế PHQN.2018.10 Nguyễn Ngọc Tuấn 92   XS  
11  Thực trạng thi hành pháp luật trong việc sử dụng vỉa hè tại địa bàn Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  PHQN.2018.11  Nguyễn Thị Hòa Thuận  74.4  Khá   
12  Đào tạo, bồi dưỡng công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình  PHQN.2018.12  Ngô Thị Thanh Huyền 74.2   Khá  
14  Giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam  PHQN.2018.14  Trương Thị Hồng Đào  47.8 Không   
15   Giải pháp nâng cao văn hóa ứng xử cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam  PHQN.2018.15  Trương Thị Thảo 70  Khá  
16   Giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng mô hình “Talk English” cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam  PHQN.2018.16  Nguyễn Thị Bảo Vân 87   Khá  
17   Giải pháp nâng cao chất lượng học tập học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam  PHQN.2018.17  Nguyễn Thị Thu Bình  66.4 TB   
18   Giải pháp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa  PHQN.2018.18  Đồng Thị Ngọc Mai  80 Khá   
19   Nâng cao kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại tỉnh Quảng Nam  PHQN.2018.19  Hà Thu Quyên  73.2  Khá   
20   Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến cơ hội việc làm của sinh viên ngành quản trị nhân lực tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Phân hiệu Quảng Nam  PHQN.2018.20  Phạm Đỗ Như Quỳnh  72.4 Khá   
21  Đời sống văn hóa dân gian của Người Hoa tại Hội An  PHQN.2018.21  Nguyễn Minh Thành      
22   Nâng cao chất lượng tuyển dụng tại Công ty Cổ phần dịch vụ Hotpot Construction Hà Nội  PHQN.2018.22  Trịnh Thị Thu Huyền  81 Khá  
23   Giải pháp nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ngành Quản trị nhân lực ở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam  PHQN.2018.23  Đinh Văn Nhanh 55  TB  
24   Tác động của thái độ đến kết quả học tập của sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại tỉnh Quảng Nam  PHQN.2018.24  Đặng Thị Thu  91.3 XS   
25 Xây dựng phương pháp học tập cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại tỉnh Quảng Nam PHQN.2018.25 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh  80  Khá  

Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Lắp mạng internet đà lạt lâm đồng
Lắp mạng internet FPT đà lạt
Mitsubishi Quảng Nam