0235 6263 232

Đảng ủy Bộ phận Phân hiệu Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN PHÂN HIỆU QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

1. TS. Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy.

2. Ths. Huỳnh Ngọc Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy.

3. TS. Trần Đình Chín - Ủy viên.

4. ThS. Lê Thanh Toàn - Ủy viên.

5. ThS. Lê Thu Huyền - Ủy viên.


Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online