0235 6263 232

Đảng ủy Bộ phận Phân hiệu Quảng Nam

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN PHÂN HIỆU QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

1. TS. Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy.

2. Ths. Huỳnh Ngọc Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy.

3. TS. Trần Đình Chín - Ủy viên.

4. ThS. Lê Thanh Toàn - Ủy viên.

5. ThS. Lê Thu Huyền - Ủy viên.

Lắp mạng internet fpt da lat lam dong
fpt da lat
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ